Oberon

Oberon to boss Falcon bastionu. Walka z nim nie jest trudna.

Wystarczy bić bosa aż do Red Hp. Wtedy uleczy się on do pełna, przywoła falcon Knighta lub Paladina, jak i zacznie wykrzykiwać jakiś tekst. W tym czasie odporny jest on na obrażenia. Naszym zadaniem jest Odpowiedzieć Oberonowi konkretną frazą na dany tekst by znów schodziło mu życie. Całość trzeba powtórzyć trzy razy.

Oberon: The world will suffer for its idle laziness
Gracz:Are you ever going to fight or do you prefer talking?

OberonPeople fall at my feet when they see me coming!
Gracz: Even before they smell your breath?

OberonI will remove you from this plane of existence!
Gracz: Too bad you barely exist at all!

Oberon: ULTAH SALID’AR, ESDO LO!
Gracz: SEHWO ASIMO, TOLIDO ESD!

Oberon: Dragons will soon rule this world, I am their herald!
Gracz: Excuse me but I still do not get the message!

Oberon: I lead the most honourable and formidable following of knights
Gracz: Then why are we fighting alone right now?

Oberon: You appear like a worm among men!
Gracz: How appropriate, you look like something worms already got the better of!

Oberon: This will be the end of mortal men!
Gracz: Then let me show you the concept of mortality before it!

Boss: The true virtues of chivalry are my belief!
Gracz: Dare strike up a Minnesang and you will receive your last accolade!

SZTUCZKA

Istnieje pewien trick by ułatwić sobie zadanie i nie bawić się w kopiowanie pojedynczych wiadomości. Wystarczy że przygotujemy 2 Hotkeye:
Pierwszy: ( dla wiadomości zaczynających się na „T”)
Are you ever going to fight or do you prefer talking? Then let me show you the concept of mortality before it! Dare strike up a Minnesang and you will receive your last accolade!
Drugi: (dla pozostałych wiadomości)
Even before they smell your breath? Too bad you barely exist at all! SEHWO ASIMO, TOLIDO ESD! Excuse me but I still do not get the message! Then why are we fighting alone right now? How appropriate, you look like something worms already got the better of!

Tak więc dla odpowiedzi:
The world will suffer for its idle laziness!
This will be the end of mortal men!
The true virtues of chivalry are my belief!

Odpowiadamy Hotkeyem pierwszym, a wszystkie inne Hotkey drugi.

Secret library Quest (dostęp do Oberona): https://tibiopedia.pl/quests/The_Secret_Library_Quest